వచనానికి

サ イ ト マ ッ プ

サ イ ト マ ッ プ

ఓటా వార్డ్ కల్చరల్ ప్రమోషన్ అసోసియేషన్

పనితీరు సమాచారం

ప్రాయోజిత వ్యాపారం

డెలివరీ వ్యాపారం

నియామక సమాచారం

స్మారక చిహ్నం

ఇతర

సౌకర్యాల జాబితా

డేజియన్ సిటిజెన్స్ ప్లాజా

ఓటా వార్డ్ హాల్ అప్లికో

డేజియన్ కల్చర్ ఫారెస్ట్

ర్యూకో మెమోరియల్ హాల్

కుమగై సునెకో మెమోరియల్ హాల్

అసోసియేషన్ గురించి

కొత్త కరోనావైరస్ సంక్రమణ వ్యాప్తి గురించి

ప్రజా సంబంధాలు / సమాచార పత్రం

ఓటా వార్డ్ కల్చరల్ ఆర్ట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ పేపర్ "ART బీ HIVE"

ఓటా వార్డ్ ప్రాంతం యొక్క సమాచార పరిచయం

サ イ ト マ ッ プ

గోప్యతా విధానం

వెబ్ ప్రాప్యత విధానం