వచనానికి

サ イ ト マ ッ プ

サ イ ト マ ッ プ

ఓటా వార్డ్ కల్చరల్ ప్రమోషన్ అసోసియేషన్

పనితీరు సమాచారం

ప్రాయోజిత వ్యాపారం

డెలివరీ వ్యాపారం

నియామక సమాచారం

ఉపన్యాసం / వర్క్‌షాప్

స్మారక చిహ్నం

సౌకర్యాల జాబితా

డేజియన్ సిటిజెన్స్ ప్లాజా

ఓటా వార్డ్ హాల్ అప్లికో

డేజియన్ కల్చర్ ఫారెస్ట్

ర్యూకో మెమోరియల్ హాల్

కుమగై సునెకో మెమోరియల్ హాల్

అసోసియేషన్ గురించి

సాంస్కృతిక సౌకర్యాల వద్ద అంటు వ్యాధులకు వ్యతిరేకంగా చర్యలు

ప్రజా సంబంధాలు / సమాచార పత్రం

ఓటా వార్డ్ కల్చరల్ ఆర్ట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ పేపర్ "ART బీ HIVE"

ఓటా వార్డ్ ప్రాంతం యొక్క సమాచార పరిచయం

サ イ ト マ ッ プ

గోప్యతా విధానం

వెబ్ ప్రాప్యత విధానం